image not found

Kỷ lục gia Việt Nam 27 tuổi được phong Nghệ sĩ ưu tú

24-01-2016

Sự phấn đấu không ngừng cùng những thành tích nổi bật trong nghề xiếc đã giúp Giang Quốc Nghiệp nhận được nhiều khen ngợi và được phong tặng danh hiệu NSƯT khi mới 27 tuổi.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 11 của 11 trang (106 bài)Đầu<...11
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ