image not found

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P831 - National Education Association (Washington, D.C) : Liên đoàn lao động lớn nhất Hoa Kỳ

14-05-2021

(kyluc.vn – uskings.us) National Education Association (tạm dịch: Hiệp hội Giáo dục Quốc gia ; viết tắt: NEA), hiệp hội tự nguyện của Hoa Kỳ gồm các giáo viên, quản trị viên và các nhà giáo dục khác liên kết với các trường tiểu học và trung học cũng như các trường cao đẳng và đại học. Đây là liên đoàn lao động lớn nhất ở Hoa Kỳ. Trụ sở chính của nó ở Washington, D.C.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 337 trang (3361 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ