image not found

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.597. Tuấn Lê (Vietnam): Vị đạo diễn dựng nên vở diễn xiếc bằng tre đầu tiên tại Đông Nam Á

12-05-2021

(Kyluc.vn – Aseanrecords.world) Vở diễn xiếc tre “Làng tôi” đã trở thành một sự kiện nổi tiếng toàn cầu. Đạo diễn kiêm biên đạo múa Tuấn Lê dựng nên nó với mục đích tôn vinh sự thay đổi văn hóa của quê hương anh tại Đông Nam Á.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 93 trang (924 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ