image not found

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.555. DigiX Lab (Singapore): Phòng thí nghiệm hỗ trợ phát triển ứng dụng điện thoại thông minh đầu tiên của Huawei tại Đông Nam Á

04-03-2021

(Kyluc.vn – Aseanrecords.world) Huawei đã mở Phòng thí nghiệm Digix Lab đầu tiên ở Đông Nam Á đặ tại Singapore; trao quyền cho các nhà phát triển và đối tác với hệ sinh thái HMS. Công ty này sẽ phát triển hệ sinh thái công nghệ nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở khu vực.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 94 trang (932 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ