image not found

Số lượng thuyền giấy được gấp nhiều nhất trong 1 tiếng đồng hồ

07-11-2013

Trong vòng 1 tiếng, 17346 chiếc thuyền giấy nhiều màu sắc đã được gấp...

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 93 của 94 trang (932 bài)Đầu<...91929394>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ