image not found

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 17 năm ngày thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) (14/5/2004– 14/5/2021)

14-05-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) được thành lập theo Quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty Vận tải và Dịch vụ Công cộng Hà Nội cùng các Công ty Nhà nước: Công ty Quản lý bến xe Hà Nội; Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội; Công ty Vận tải thủy Hà Nội; Công ty xây dựng giao thông đô thị Hà Nội; Công ty vận tải biển Hà Nội; Công ty đóng tàu Hà Nội; Công ty xăng dầu chất đốt Hà Nội và Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 182 trang (1816 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ